NA CZYM POLEGA ZWROT I JAK GOUZYSKAĆ?

Cashback — jest to zwrot przegranych środków przekazywany na saldo bonusowe gracza na podstawie wynikówgry w danym tygodniu. Przysługujący zwrot jest automatycznie przekazywanyna konto gracza o północy czasu GMT w każdy poniedziałek.


Jak obliczamy kwotę zwrotu?

Kwota zwrotu jest obliczana według następującej formuły:

Cashback=(Wpłaty-(Wypłaty+Nagrody))*k=Cashback(tygodniowy), gdzie:

 • k — współczynnik zwrotu (uzależniony do statusu gracza w programie lojalnościowym);
 • Wpłaty — kwota wpłat dokonanych od początku do końca danego tygodnia (od 00:01 czasu GMT w poniedziałekdo 23:59 czasu GMT w niedzielę);
 • Wypłaty — suma wypłat od początku do końca danego tygodnia(od 00:01 czasu GMT w poniedziałek do 23:59 czasu GMT w niedzielę);
 • Nagrody — wszystkie bonusy otrzymane od północy czasu GMT w poniedziałek do 23:59 czasu GMT w niedzielę.

Czy zwrot przysługuje wszystkim graczom?

CZwrot przysługuje wszystkim graczom, którzy osiągnęli status Amatora w naszym programie lojalnościowy oraz pod warunkiem, żetygodniowa kwota wpłat obniżona o kwotę otrzymanych bonusów jest nie mniejsza niż 15 €. Przegrane środki oblicza się według formuły:

(Wpłaty-(Wypłaty+Nagrody)), gdzie:

 • Wpłaty — kwota wpłat dokonanych od początku do końca danego tygodnia (od 00:01 czasu GMT w poniedziałekdo 23:59 czasu GMT w niedzielę);
 • Wypłaty — kwota wypłat dokonanych od początku do końca danego tygodnia (od 00:01 czasu GMT w poniedziałekdo 23:59 czasu GMT w niedzielę);
 • Nagrody — wszystkie bonusy otrzymane od północy czasu GMT w poniedziałek do 23:59 czasu GMT w niedzielę.

Im wyższy status gracza, tym większy procent przegranych środków otrzyma z powrotem:

 • Amator i Specjalista – 3%
 • Ekspert i Zawodowiec – 5%
 • VIP Bronze i VIP Silver – 7%
 • VIP Gold i VIP Platinum – 9%
 • VIP Diamond – 12%

Gdzie można sprawdzić kwotę zwrotu?

Dostępna kwota zwrotu jest wyświetlana w sekcji "Bonusy".


Jakie są wymogi dotyczące obrotu zwrotem?

Zwrotem przekazanym na saldo bonusowe należy obrócić 5 razy.


Ile dni ma gracz na obrócenie zwrotem?

Gracz musi obrócić zwrotem w ciągu 5 dni od rejestracji zwrotu.


Jaka jest maksymalna kwota możliwego zwrotu?

Maksymalna kwota zwrotu w jednym tygodniu wynosi 2 000 €.


Przykłady ilustrujące sposób obliczania zwrotu

Przykład nr 1

Tygodniowa kwota wpłat gracza X o statusie VIP Gold wynosi 100 $. W tymtygodniu gracz X otrzymał bonusy o wartości 15 $ i wypłacił łącznie 30 $. W takim przypadkusuma przegranych środków gracza X wyniesie:

100-(15+30)= $55

Ponieważ kwota tanie wynosi mniej niż 15 $, graczowi X przysługuje zwrot w wysokości:

55*0,09= $4,95


Przykład nr 2

Tygodniowa kwota wpłat gracza X o statusie VIP Gold wynosi 200$. W tymtygodniu gracz X otrzymał bonusy o wartości 100 $ i wypłacił łącznie 170 $.W takim przypadku suma przegranych środków wyniesie:

200–(100+170)= -$70

W tej sytuacji graczowi X nie przysługuje zwrot.