Voltar

How to receive 200% match deposit bonus + 100 free spins?

1. Sign up and confirm your e-mail.

2. Activate promocode slotcatalog in "Available bonuses" section of your profile.

3. Make a deposit and the bonus as well as free spins will be automatically added to your account.

Terms and conditions:
Deposit amount Bonus Free spins Wager Max. bonus Valid for
from 20 € to 49 € 100% 100 free spins in Starburst slot * х40 2 000 € 5 days
from 50 € to 99 € 150% 100 free spins in Starburst slot * x40 2 000 € 5 days
from 100 € 200% 100 free spins in Starburst slot * x40 2 000 € 5 days
 1. In order to receive the bonus, you need to activate promocode slotcatalog in "My bonuses" section and make one payment deposit from 20 € after.
 2. Only the first deposit made within 3 days after the activation of the bonus is taken into account.
 3. If the conditions are met, player receives a 100%/150%/200% match deposit bonus + 100 free spins in Starburst (NetEnt) slot. Maximum amount of bonus is 2 000 €.
 4. * - 50 free spins will be credited onto your account immediately after making a successful deposit, the remaining 50 free spins will be granted daily - 10 spins per day upon your login.
 5. You are to log into your account every day consequently in order to receive free-spins. The free-spins will not be granted should you skip at least 1 day during the offer period.
 6. Free spins in Starburst slot will be credited with a bet size of 10 RUB, 0.20 USD/EUR/CAD.
 7. In order to receive a win from this bonus, the total amount of your bets must exceed the amount of the accrued bonus by 40 times (wager x40).
 8. In order to receive winnings from free spins, the total amount of your bets must exceed the amount received after using free spins by 25 times (wager x25).
 9. If the wagering conditions for each bonus are not met within 5 days after crediting, the bonus will be automatically forfeited.
 10. Each player has two balances - a real and a bonus one. Firstly - the real balance is used for bets. Only when the amount on the player's real balance equals to zero, he starts playing for bonus money. All winnings received when playing for bonus money are credited to the player's bonus balance.
 11. While wagering the bonus, your bets are counted as 100% contribution for all slot games, except for the games, listed in Bonus T&C. Wagering in games from "Table games" and "Roulettes" sections will be counted as 15% contribution from all the bets.
 12. The player can track the process of wagering in his / her personal account and at the left side-bar during the game-play.
 13. Player can switch an active bonus in his account in case he participates in several promotions. The balance for the active bonus will be displayed after switching. Each bonus must be wagered separately.
 14. Each player can participate in this offer only once. In case of attempts to abuse the terms of the promotion (for example, registration of multi-accounts for bonuses), the bonus balance (or balances) and all winnings from it will be canceled without the possibility of receiving this bonus again. In some cases, the administration can nullify all player's balances, as well as permanently block the player's profile.
Jak otrzymać bonus 200% do wpłaty + 100 obrotów darmowych?

1. Zarejestruj się i potwierdź adres e-mail.

2. Aktywuj kod promocyjny slotcatalog w sekcji "Moje bonusy".

3. Dokonaj wpłaty, a bonus wraz z obrotami darmowymi zostanie automatycznie dodany do Twojego konta.

Regulamin:
Kwota wpłaty Bonus Obroty darmowe Zakład Maks. bonus Termin ważności
od 20 € do 49 € 100% 100 obrotów darmowych na automacie Starburst * х40 2 000 € 5 dni
od 50 € do 99 € 150% 100 obrotów darmowych na automacie Starburst * x40 2 000 € 5 dni
od 100 € 200% 100 obrotów darmowych na automacie Starburst * x40 2 000 € 5 dni
 1. Aby otrzymać bonus, należy aktywować kod promocyjny slotcatalog w sekcji „Moje bonusy”, a następnie dokonać wpłaty o wartości minimalnej 20 €.
 2. Liczy się tylko pierwsza wpłata dokonana w ciągu 3 dni od aktywacji bonusu.
 3. W przypadku spełnienia kryteriów gracz otrzymuje bonus 100%/150%/200% do wpłaty + 100 obrotów darmowych na automacie Starburst (NetEnt). Maksymalna kwota bonusu wynosi 2 000 €.
 4. * - 50 obrotów darmowych zostanie dodanych do Twojego konta niezwłocznie po pomyślnym wpłaceniu środków, a pozostałe 50 obrotów darmowych będzie przyznawane codziennie – 10 obrotów na dzień, przy logowaniu.
 5. Musisz codziennie logować się na swoje konto, aby otrzymać darmowe obroty. Darmowe spiny nie zostaną przyznane, jeśli w okresie obowiązywania oferty pominiesz przynajmniej 1 dzień.
 6. Obroty darmowe na automacie Starburst zostaną przyznane z wysokością zakładu 10 RUB, 0,20 USD/EUR/CAD.
 7. W celu otrzymania wygranej z tego bonusu całkowita kwota zakładów musi wynieść przynajmniej 40-krotność zgromadzonego bonusu (zakład x40).
 8. W celu otrzymania wygranych z obrotów darmowych całkowita kwota zakładów po wykorzystaniu obrotów musi wynieść przynajmniej 25-krotność otrzymanej kwoty (zakład x25).
 9. Jeśli gracz nie spełni wymogów dotyczących obrócenia bonusem w ciągu 5 dni od jego przyznania, bonus przepadnie automatycznie.
 10. Każdy gracz ma dwa salda: saldo prawdziwych pieniędzy i saldo bonusowe. Do obstawiania zakładów w pierwszej kolejności używane jest saldo prawdziwych pieniędzy. Po wyczerpaniu jego środków gracz zaczyna obracać środkami bonusu. Wszelkie wygrane otrzymane podczas gry bonusem są przekazywane na saldo bonusowe gracza.
 11. Przy obstawianiu bonusu na wszelkich automatach, z wyjątkiem wymienionych w Regulaminie bonusu, 100% wszystkich zakładów będzie liczone jako wkład gracza. W przypadku gier z sekcji „Gry stołowe” i „Ruletki” 15% wszystkich zakładów będzie liczonych jako wkład gracza.
 12. Gracz może śledzić postępy w obracaniu bonusem na swoim koncie i lewym pasku bocznym wyświetlanym podczas gry.
 13. W przypadku korzystania z wielu promocji na koncie można przełączać aktywny bonus. Po przełączeniu zostanie wyświetlone saldo aktywnego bonusu. Każdym bonusem należy obracać osobno.
 14. Każdy gracz może skorzystać z oferty tylko raz. Próby nadużycia warunków promocji (przykładowo przez utworzenie wielu kont w celu wykorzystania bonusów) doprowadzą do unieważnienia salda bonusowego (lub sald bonusowych) i uzyskanych z nich wygranych bez możliwości ponownego otrzymania bonusu. W niektórych przypadkach administratorzy mogą anulować wszystkie salda gracza, a także trwale zablokować jego profil.