กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

 1. เมื่อพิจารณาถึงสิทธิ์ที่มีการมอบหมายให้ใช้บริการ คุณรับรอง รับทราบและเห็นชอบว่า:
  • คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือหรือบรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งในทางกฎหมายได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการพนันได้ตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณ.
  • คุณคือผู้มีกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของเงินในบัญชีของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้มอบให้กับบริษัทในขั้นตอนของการลงทะเบียนและ/หรือในภายหลังซึ่งรวมถึงในธุรกรรมใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีการฝากเงินนั้นจะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความครบถ้วนและตรงกับชื่อในบัตรเคดิต / เดบิตหรือบัญชีชำระเงินอื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อฝากหรือรับเงินเข้าไปยัง / ออกจากบัญชีของคุณ.
  • คุณรับทราบว่ามันมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินในขั้นตอนของการใช้บริการของเว็บไซต์ และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว คุณเห็นชอบว่าคุณใช้บริการตามความต้องการ การตัดสินใจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ กับบริษัทในกรณีการสูญเสียของคุณ.
  • คุณเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับวิธีการทั่วไป กฎระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการและเกมในอินเทอร์เน็ต คุณเข้าใจแล้วว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของราคาและเกมเหล่านี้ คุณเห็นชอบที่จะไม่ทำการกระทำใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของบริษัท.
 2. ในการเห็นชอบต่อข้อกำหนด คุณให้สิทธิ์เราในการตรวจสอบใด ๆ (ตามดุลยพินิจของเรา) หรือเมื่อบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานควบคุม) ต้องการเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบตัวตนและข้อมูลการติดต่อของคุณ (“การตรวจสอบ").
 3. ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ เราสามารถจำกัดการถอนเงินจากบัญชีของคุณได้.
 4. ถ้าข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้กับเราไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและ/หรือไม่สมบูรณ์ จะถือว่าคุณละเมิดข้อกำหนดของสัญญา และเรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณได้ในทันทีและ/หรือปฏิเสธการใช้บริการของเว็บไซต์นอกเหนือไปจากการกระทำใด ๆ ตามดุลยพินิจของคุณ.
 5. ถ้าเราไม่มีหลักฐานการยืนยันอายุที่ได้รับอนุญาตของคุณ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของคุณ ถ้า ณ ช่วงเวลาที่คุณเข้าร่วมในการดำเนินการของเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนัน อายุของคุณน้อยกว่าอายุที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น:
  • บัญชีของคุณจะถูกปิด;
  • ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำในระหว่างช่วงเวลานี้จะเป็นโมฆะ และจะมีการคืนเงินที่เกี่ยวข้องที่คุณฝากไว้ในบัญชีให้;
  • เดิมพันที่วางใด ๆ ในระหว่างช่วงเวลานี้จะถูกยกเลิกและมีการการคืนเงินเดิมพันให้;
  • คุณจะสูญเสียเงินรางวัลใด ๆ ที่คุณสะสมไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่อายุของคุณน้อยกว่าอายุที่ได้รับอนุญาต และคุณจำเป็นต้องคืนเงินทั้งหมดที่คุณถอนออกจากบัญชีของคุณให้กับเราตามคำร้อง.
reportservice pixel image