Chống rửa tiền

 1. Khi cân nhắc quyền sử dụng các dịch vụ nhất định, bạn đảm bảo, xác nhận và đồng ý rằng:
  • Bạn đủ 18 tuổi trở lên hoặc đến tuổi trưởng thành và được phép tham gia cá cược theo luật pháp ở khu vực tài phán của bạn.
  • Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trong tài khoản. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Công ty trong quá trình đăng ký và / hoặc khoảng thời gian tiếp theo, bao gồm bất kỳ giao dịch nào yêu cầu nạp tiền là đúng sự thật, mới nhất, chính xác và tương ứng với tên trên thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác sẽ dùng để nạp vào tài khoản hoặc nhận tiền từ tài khoản.
  • Bạn hoàn toàn nhận thức được rằng có nguy cơ mất tiền trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Trang web và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tổn thất liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn có toàn quyền sử dụng dịch vụ do bạn chọn và tự chịu rủi ro. Bạn không có quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty về tổn thất của bạn.
  • Bạn hiểu rõ các phương pháp, quy tắc và thủ tục chung về việc cung cấp dịch vụ và trò chơi trên Internet. Bạn hiểu rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các tỷ lệ và trò chơi này. Bạn đồng ý với việc không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty.
 2. Bằng cách đồng ý với Điều khoản, bạn cấp cho chúng tôi quyền tiến hành bất kỳ cuộc kiểm tra nào theo định kỳ (theo quyết định của chúng tôi) hoặc sẽ được yêu cầu bởi bên thứ ba (bao gồm cả cơ quan quản lý) để xác minh danh tính và thông tin liên hệ của bạn ("Xác minh").
 3. Trong quá trình xác minh, chúng tôi có thể giới hạn khả năng rút tiền của bạn từ tài khoản.
 4. Nếu có bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp là sai, không chính xác, gây hiểu lầm và / hoặc không đầy đủ thì bạn vi phạm các điều khoản của hợp đồng và chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn ngay lập tức và/hoặc từ chối việc sử dụng dịch vụ trên Trang web, bên cạnh bất kỳ hành động nào khác theo quyết định của bạn.
 5. Nếu chúng tôi không thể xác nhận việc bạn đạt Độ tuổi Cho phép thì chúng tôi có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn. Nếu tại thời điểm bạn tham gia các hoạt động trên Trang web liên quan đến cá cược, độ tuổi của bạn chưa được phép thì:
  • Tài khoản của bạn sẽ bị đóng;
  • tất cả các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian này đều trở nên vô hiệu và số tiền tương ứng nạp vào tài khoản của bạn sẽ được trả lại;
  • bất kỳ cược nào được thực hiện trong khoảng thời gian này sẽ bị hủy và trả lại;
  • bất kỳ số tiền thắng cược nào bạn tích lũy được trong khoảng thời gian mà tuổi của bạn dưới Độ tuổi Cho phép sẽ bị mất và bạn sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đã rút từ tài khoản cho chúng tôi theo yêu cầu.
reportservice pixel image