hall-of-fame
Đại sảnh Danh vọng
Vị trí Người chiến thắng Tên trò chơi Số tiền đã thắng
1
player status img
dmor*** 32424666
Big Bass Splash
dmor***
Big Bass Splash
506.700,00 €
506.700,00 €
2
player status img
Schm*** 18985886
Rock Vegas
Schm***
Rock Vegas
206.280,00 €
206.280,00 €
3
player status img
robe*** 42288889
Vulkan of Olympus
robe***
Vulkan of Olympus
180.000,00 €
180.000,00 €
4
piot*** 16537369
Wild Boost
piot***
Wild Boost
119.350,00 €
119.350,00 €
5
Drex*** 43319689
Ramses Book
Drex***
Ramses Book
111.150,00 €
111.150,00 €
6
prch*** 42045711
Starlight Princess
prch***
Starlight Princess
103.930,24 €
103.930,24 €
7
pw.g*** 28622857
XXXtreme Lighting Roulette
pw.g***
XXXtreme Lighting Roulette
87.783,08 €
87.783,08 €
8
iz23*** 42662992
Gates of Olympus
iz23***
Gates of Olympus
87.942,47 €
87.942,47 €
9
simo*** 39398691
Crystal Ball
simo***
Crystal Ball
84.200,00 €
84.200,00 €
10
fabi*** 17543958
fabi***
83.637,55 €
83.637,55 €
reportservice pixel image